koptekst  
Bildstrich Bildstrich
HOMEOns TeamKinderfysiotherapieKindergroepRots en WaterSpecialisatiesSamenwerking

Algemeen

In onze praktijk komen mensen van allerlei leeftijden met zeer uiteenlopende klachten. Deze variŽren van voorkeurshouding en schrijfmotoriek bij kinderen tot rugklachten, enkelletsel, COPD (chronisch obstructieve longziekten) en neurologische aandoeningen bij volwassenen. Voor al deze patiŽnten nemen we de tijd om bij de eerste afspraak een duidelijk beeld te krijgen van hun klachten. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide anamnese (intake gesprek) en een gedegen onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit eerste onderzoek legt de therapeut uit wat de klachten zijn, hoe deze ontstaan en hoe we die kunnen behandelen. Samen met de patiŽnt wordt gekeken wat de beste manier van behandelen is en wat hij of zij hiervan kan verwachten. Als het kan vindt de behandeling plaats in onze eigen praktijk. Bij jonge kinderen tot 2 jaar wordt altijd aan huis behandeld en spelen de ouders een belangrijke rol. We maken gebruik van diverse massage-, oefentherapieŽn en mobilisatietechnieken. Indien nodig geven we de patiŽnt een oefenschema mee naar huis.

home
home Werkwijze

Een afspraak voor een eerste behandeling c.q. intake vindt binnen 3 dagen na aanmelding plaats. Wanneer er sprake is van een urgente situatie, bijvoorbeeld veel pijn, kunt u vaak nog dezelfde dag terecht.
Tijdens de intake wordt bekeken of en door welke therapeut uw klachten behandeld kunnen worden.
De therapeuten hebben wekelijks onderling overleg over het verloop van de behandeling van patiŽnten. Op die manier wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. We hebben regelmatig overleg met artsen en andere verwijzers en met diverse paramedici. Dit alles om een zo breed mogelijke zorg te bieden. Wanneer nodig kunnen patiŽnten worden doorverwezen naar een collega voor advies of verdere behandeling. Met uw toestemming wordt uw huisarts op de hoogte gehouden.
Na de laatste behandeling stuurt de therapeut een behandelingsverslag naar de huisarts of specialist.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiŽnten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

DTF

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing van de arts of specialist naar de fysiotherapeut te gaan.

De fysiotherapeut stelt tijdens het eerste bezoek (de screening) vast wat de aard van de klachten is en of fysiotherapie geÔndiceerd is. Van dit eerste bezoek wordt een verslag gemaakt dat indien de klant daar mee instemt naar de huisarts wordt gestuurd. Op deze manier wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de klachten van zijn klanten.

Indien bij de screening een vermoeden bestaat dat de klachten buiten het aandachtsgebied van de fysiotherapeut valt, wordt de klant alsnog doorverwezen naar de huisarts.

      NIEUWS
      Tarieven
      Praktijkinfo
      Contact
      Privacy
      Folders
      Links
      Literatuur
      Meetinstrumenten