koptekst  
Bildstrich Bildstrich
HOMEOns TeamKinderfysiotherapieKindergroepRots en WaterSpecialisatiesSamenwerking
 
Kindergroep motorische en sociale vaardigheden

De groep is bedoeld voor kinderen die het moeilijk vinden om met leeftijdsgenootjes om te gaan. Zij hebben vaak weinig vertrouwen in hun vaardigheden op dat gebied en weinig inzicht in eigen en andermans gevoelens en gedragingen. Samen praten en oefenen maakt dat ze veel van elkaar leren en positieve ervaringen opdoen.
Voor de kindergroep gebruiken we onder andere het programma Rots en Water.
 

Het gaat om kinderen die:

 • geen of zeer wisselende vriendjes of vriendinnetjes hebben
 • vaak geplaagd worden
 • zich slecht kunnen verweren tegen leeftijdsgenoten
 • veel ruzie maken en regelmatig vechten
 • zich te snel aanpassen aan anderen en over zich heen laten lopen"
 • opvallend veel met jongere of juist oudere kinderen omgaan
 • zelden door andere kinderen gevraagd worden om te spelen of op feestjes te komen
 • bang zijn op het schoolplein en het liefst binnen blijven
 • door de spanningen die ze opdoen soms lichamelijkeklachten hebben

De training is niet bedoeld voor kinderen die:

 • te agressief of te onvoorspelbaar zijn in hun gedrag
 • te angstig zijn om in een groep te functioneren
 • een verstandelijke beperking hebben
  kindergroep
 
kindergroep   Wat is er te leren?

Het kind leert over zichzelf:

 • de eigen mogelijkheden en beperkingen
 • hoe het zichzelf waardeert

Het kind leert over communicatie:

 • luisteren naar elkaar, aandacht geven, op je beurt wachten
 • duidelijk praten en de ander aankijken
 • initiatief nemen tot contact
 • reageren op weigering
 • reageren op kritiek, fouten toegeven
 • invoegen in een groep, reageren op afwijzing
 • onderhandelen

Het kind leert over gevoelens:

 • hoe herken je gevoelens bij een ander
 • hoe uit je gevoelens
 • hoe beheers je gevoelens
 • voor jezelf opkomen, iets weigeren
 • reageren op gedrag waar je last van hebt
 • reageren op plagen en pesten
 • rekening houden met anderen

Hoe leren kinderen dat?

 • door met elkaar te praten in een kring
 • door al die vaardigheden te oefenen in het spelen van fantasieverhalen en rollenspellen
 • door het leren herkennen van lichaamstaal
 • door bewegingsspelen, ontspanningsspelen en vertrouwensspelen
 • Rots en Water
 • door opdrachten die thuis of op school gedaan worden
 • door persoonlijke oefenopdrachten binnen de groep

  kindergroep
Van de ouders wordt een positieve en actieve betrokkenheid verwacht. De ouders worden via verslaglegging op de hoogte gehouden van wat er in de training aan de orde is geweest en hoe het kind zich ontwikkelt binnen de groep.

  kindergroep
 

Hoe wordt het geregeld?

Aanmelding voor de training kan door de ouders worden gedaan bij Jacqueline Maschewski. Vervolgens hebben we een gesprek en onderzoek met ouders en kind om te bekijken of de groeptherapie de juiste keuze is.
De training wordt gegeven door Jacqueline Maschewski, Kinderfysiotherapeut, en door Dik Kolkman, dramatherapeut.
De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. Er zijn 17 groepsbijeenkomsten van 1 uur en 3 ouderavonden.
De leeftijd ligt tussen 6 en 12 jaar. De kinderen komen in een groep met leeftijdsgenoten.

Kosten

De kosten bestaan uit kosten voor groeps(kinder)fysio-therapie en voor dramatherapie. De kosten voor de groeps (kinderfysio)therapie worden door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor dramatherapie bedragen 600 en worden door meerdere zorgverzekeraars uit de aanvullende verzekering vergoed (soms gedeeltelijk). Het valt onder Alternatieve Behandelwijze, Creatieve therapie, NVPA geregistreerd therapeut. Als er een PGB (Persoons Gebonden Budget) voor het kind is dan kunnen de kosten voor de dramatherapie veelal ook hieruit worden betaald. Als de 600 niet vergoed worden, en er is sprake van een inkomen op bijstandsniveau, dan kan er korting gegeven worden. Uit bovenstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Het is belangrijk vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren. De ouders/verzorgers van het kind zijn verantwoordelijk voor de betaling van de 600.

Locatie

De kindergroep bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de Fiduciaschool:

Distributiestraat 1
9728 CD Groningen

 


Kaart weergeven

Jacqueline Maschewski
Kinderfysiotherapeute

overdag:   06-48272923
's avonds: 050-5714599

Dik Kolkman
Dramatherapeut

overdag: 06-10059008
's avonds: 0594-658350

Daarnaast kunt u voor aanmelding of vragen gebruik maken van het contactformulier

      NIEUWS
      Tarieven
      Praktijkinfo
      Contact
      Privacy
      Folders
      Links
      Literatuur
      Meetinstrumenten